06-87863131 info@greensol.nl

Privacy verklaring 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Greensol kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Greensol, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Greensol verstrekt. Greensol kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM Greensol GEGEVENS NODIG HEEFT

Greensol verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Greensol uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Greensol GEGEVENS BEWAART

Greensol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Greensol verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greensol.nl. Greensol zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Greensol neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Greensol maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Greensol verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Greensol op via info@greensol.nl.

www.greensol.nl is een website van Greensol.

Greensol is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Einsteinweg 3, 3208 KK Spijkenisse

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62330721

Telefoon: +31 (0)6 87863131

E-mailadres: info@greensol.nl